Οδηγίες παιχνιδιού: Αυτό το παιχνίδι παίζεται με το ποντίκι.
 Σχετικά παιχνίδια:
Nice Places Hidden Object
Farmscapes
Hidden Souvenirs


Barn Yarn
Golden Trails: The New Western Rush
Hall of Arts 7